Služby

Naše firma Vám nabízí následující služby:

Stavební dozor/Stavbyvedoucí

Technický dozor stavebníka

Inženýrská činnost

Odpovědný zástupce

Předprojektová příprava, projektová dokumentace

Poradenství

Posouzení a výběr zhotovitele projektu, stavby